Promotion Event

DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG

GIỚI THIỆU

Sự kiện truyền thông – hay còn gọi là sự kiện quảng bá thương hiệu là những hoạt động tiếp thị giúp doanh nghiệp tiếp cận được nhiều khách hàng mục tiêu hơn.

Sự kiện truyền thông còn là tổ hợp các hoạt động giúp khách hàng nhận diện sản phẩm thông qua thương hiệu như: biểu hiện của những gì sản phẩm có, riêng có và làm được.

CÁC LOẠI HÌNH TIÊU BIỂU

  • Sự kiện chi ân khách hàng
  • Sự kiện ra mắt sản phẩm mới
  • Sự kiện họp, thông cáo báo chí
  • Sự kiện quảng bá sản phẩm
  • Sự kiện biểu diễn lưu động (Road show),…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

X