Festival Event

DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LỄ HỘI

GIỚI THIỆU

Sự kiện lễ hội là những hoạt động mang tính bản sắc dân tộc, cộng đồng. Hoạt động chính của các sự kiện lễ hội nhằm mục đích giải trí, giải toả những căng thẳng, chia sẻ những niềm vui và các văn hoá mang màu sắc đặc trưng.

Sự kiện lễ hội thường được tổ chức nhiều nhất trong các dịp lễ đặc biệt liên quan tới văn hoá, tin ngưỡng của quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân.

CÁC LOẠI HÌNH TIÊU BIỂU

  • Sự kiện Trung thu
  • Sự kiện Halloween
  • Sự kiện Giáng sinh
  • Sự kiện Trò chơi dân gian
  • Sự kiện văn hoá quốc gia,…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

X