Community Event

DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

GIỚI THIỆU

Sự kiện cộng đồng là những chương trình được lên kế hoạch, với nhiều người tham gia (thông thường từ 50 người trở lên), tổ chức tại các địa điểm công cộng hoặc địa điểm được nhiều người biết đến.

Sự kiện cộng đồng bao gồm: những chương trình, ngày hội, lễ ra quân, lễ phát động, diễu hành, hòa nhạc…  hướng tới những mục đích xã hội vì cộng đồng như: gây quỹ từ thiện, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, cải thiện điều kiện sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn…

CÁC LOẠI HÌNH TIÊU BIỂU

  • Sự kiện gây quỹ
  • Sự kiện Maratong
  • Sự kiện kỷ niệm
  • Sự kiện lan truyền thông điệp cộng đồng
  • Sự kiện biểu diễn văn nghệ,…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

X