SALES EVENT

DỊCH VỤ TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN BÁN HÀNG

GIỚI THIỆU

Sự kiện bán hàng là hình thức tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại do các doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ cho các hoạt động bán hàng. Tùy vào quy mô của sự kiện mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn các công ty tổ chức sự kiện hoặc tự đứng ra tổ chức.

Sự kiện bán hàng chính là cơ hội để doanh nghiệp tương tác trực tiếp với khách hàng mục tiêu, từ đó thúc đẩy doanh thu trong và sau sự kiện.

CÁC LOẠI HÌNH TIÊU BIỂU

  • Sự kiện ra mắt sản phẩm mới
  • Sự kiện kích hoạt thương hiệu
  • Sự kiện hội chợ, triển lãm
  • Sự kiện mở bán bất động sản, …

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

X