International personnel

DỊCH VỤ CUNG CẤP NHÂN SỰ QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU

Nhân sự quốc tế là những nhân sự để từ các quốc gia khác với quốc gia sở tại, họ có quyền được học tập, làm việc và phát triển công việc tại Việt Nam.

Nhân sự quốc tế là những nhân vật vô cùng phù hợp để bạn nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp của mình.

CÁC LOẠI HÌNH TIÊU BIỂU

  • Người mẫu
  • Ca sĩ
  • Nghệ sĩ xiếc
  • Vũ công
  • PG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

X