Festival personnel

DỊCH VỤ CUNG CẤP NHÂN SỰ LỄ HỘI

GIỚI THIỆU

Nhân sự lễ hội là những nhân sự có khả năng thực hiện những trò chơi truyền thống dân gian, là những người am hiểu về văn hoá, tập tục, lịch sử…

Nhân sự lễ hội đòi hỏi có kỹ năng truyền đạt, phát triển và xây dựng văn hoá dân gian, văn hoá quốc gia cho những vị khách tham gia sự kiện.

CÁC LOẠI HÌNH TIÊU BIỂU

  • Nghệ sĩ tò he
  • Nghệ sĩ thư pháp
  • Nghệ sĩ đánh cờ
  • Nghệ sĩ làm gốm
  • Nghệ sĩ lân sư rồng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

X