support personnel

DỊCH VỤ CUNG CẤP NHÂN SỰ HỖ TRỢ

GIỚI THIỆU

Nhân sự hỗ trợ là những người sẽ làm các công việc nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý, thực hiện cùng đối tác để làm cho sự kiện được diễn ra tốt đẹp nhất.

Công việc của nhân sự hỗ trợ thường rất nhiều việc không tên, ví dụ như phục vụ, hỗ trợ hậu trường, trợ lý… Những nhân sự này vô cùng quan trọng để giúp cho sự kiện được diễn ra thành công.

CÁC LOẠI HÌNH TIÊU BIỂU

  • Phục vụ
  • Hậu trường, hậu đài
  • Trợ lý
  • Hỗ trợ thi công

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

X