Nguyễn Việt Hoàng

Là một người đã hoạt động trên 10 năm trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi hiểu rằng để có những sản phẩm chất lượng tốt, phù hợp về giá thành và khả năng cung ứng nhanh tại Việt Nam hiện đang vô cùng hạn chế. Vậy nên tôi sáng lập ra thương hiệu Fairy Tales với mong muốn tháo gỡ tất cả các vấn đề mà thị trường trang phục biểu diễn hiện đang gặp phải.

Nguyễn Việt Hoàng

Là một người đã hoạt động trên 10 năm trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi hiểu rằng để có những sản phẩm chất lượng tốt, phù hợp về giá thành và khả năng cung ứng nhanh tại Việt Nam hiện đang vô cùng hạn chế. Vậy nên tôi sáng lập ra thương hiệu Fairy Tales với mong muốn tháo gỡ tất cả các vấn đề mà thị trường trang phục biểu diễn hiện đang gặp phải.

d
d

new

golden collection

d
d

new

golden collection

d

new

golden collection

d

trending now

Our campaigns, the latest trends and new collection

NATURAL
X